Osobna zaštitna oprema za rad s pesticidima
Uporaba osobne zaštitne opreme je jedna od osnovnih mjera za smanjenje rizika pri radu sa pesticidima (sredstvima za zaštitu bilja) koja primjeniteljima i poljoprivrednim radnicima omogućuje siguran rad.

Pri rukovanju sa pesticidima (sredstvima za zaštitu bilja) može se koristiti sljedeća osobna zaštitna oprema: zaštitna odjeća, zaštitna pregača, zaštitna kapa ili kapuljača, zaštitne rukavice, zaštitna obuća, štitnici za lice, zaštitne naočale koje dobro prianjaju i zaštitna filtarska maska ili polumaska te u posebnim radnim uvjetima i samostalni uređaj za disanje.

Potreba za korištenjem osobne zaštitne opreme i njihov odabir ovisit će prije svega o uputama na etiketi i/ili popratnom listu svakog pojedinog sredstva za zaštitu bilja (pesticida).

Preporuka za zaštitu lica od prskanja pesticida:
Nosač vizira BALBI2 sa prednjim vizirom
3M 2890SA zaštitne naočale, tip maske (goggle), acetatne, zapečaćene

Zaštitna odjeća i pokrivala za glavu
Zaštitna odjeća pokriva ili zamjenjuje osobnu odjeću i pruža zaštitu od jednog ili više rizika koji mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje pri radu. Mora biti označena na način da je vidljivo ime (npr. zaštitni kombinezon) i naziv proizvođača odjeće, trgovačko ime i broj, broj specifične norme prema kojoj je izrađena (npr. HRN EN 340), piktogram koji prikazuje specifičnu opasnost i razinu zaštitnog djelovanja te način održavanja odjeće. Zaštitna odjeća može biti jednodijelna u obliku kombinezona ili dvodijelna i odgovarajuće veličine tako da je dovoljno udobna i da previše ne prianja uz tijelo. Ispod nje je obvezno nositi duge hlače i majicu s dugim rukavima. Kod rukovanja s otrovnim ili nagrizajućim sredstvima za zaštitu bilja (pesticidima) potrebno je koristiti zaštitnu nepropusnu odjeću otpornu na kemikalije i vodu. Ako ne raspolažemo takvom zaštitnom odjećom onda kod pripreme škropiva treba koristiti zaštitnu pregaču otpornu na kemikalije koja seže od vrata do koljena. Neka zaštitna odjeća i kombinezoni imaju i kapuljaču koja služi kao zaštita glave i vrata. Ako se kapuljača ne koristi mora se saviti uz vrat da se spriječi nakupljanje sredstva za zaštitu bilja (pesticida). Kape ili šeširi od pamuka ili slične tkanine nisu pogodna zaštita jer upijaju tvari i ne mogu se nakon uporabe dobro oprati.

Odjeća otporna na kemikalije može zbog nepropusnosti biti vrlo topla pa treba rad prilagoditi tako da se izbjegne toplotni stres (rad u hladnijem dijelu dana, više odmora, uzimanje dovoljno tekućine).

Završetkom rada, prije skidanja zaštitne odjeće treba ju s vanjske strane kratko isprati vodom posebno na dijelovima koji su onečišćeni sredstvom ili škropivom uslijed prolijevanja ili izravnog kontakta. Zatim treba skinuti zaštitnu odjeću i do pranja spremiti u zatvorenu plastičnu vreću. Kod skidanja paziti da kontaminirani dijelovi zaštitne odjeće ne dođu u dodir s kožom. Zaštitnu odjeću mora se održavati i redovito prati nakon svake uporabe, odvojeno od ostalog rublja, u postupku strojnog pretpranja i intenzivnog pranja s jakim sredstvom za pranje rublja. Ako je zaštitna odjeća bila jako kontaminirana sredstvima za zaštitu bilja (pesticida) postupak pranja treba ponoviti. Nakon pranja stroj za pranje rublja treba isprati tako da se pokrene program pranja s deterdžentom, ali bez rublja. Zaštitnu odjeću treba čuvati u suhoj i dobro prozračnoj prostoriji odvojeno od druge odjeće. Ako dođe do kontaminacije odjeće nošene ispod zaštitne također je treba nakon rada skinuti i do pranja čuvati u zatvorenoj plastičnoj vreći.

Preporuka:
4565 3M zaštitni kombinezon s kapuljačom
Tyvek Classic Expert zaštitni kombinezon

Zaštitne rukavice
Odgovarajuća zaštita ruku postiže se nošenjem rukavica otpornih na kemikalije koje ne propuštaju vodu, mineralna ulja i organska otapala (HRN EN 374). Najčešće su to rukavice od nitrilne gume, ispod kojih se kod rukovanja pesticidima (sredstvima za zaštitu bilja) koji sadrže organska otapala (EC formulacije) mogu nositi još jedne tanke nitrilne rukavice. Također se preporučuje korištenje rukavica označenih certifikatom CE iz kategorije II ili III osobne zaštitne opreme. Sve rukavice moraju imati odgovarajuće oznake i to na samim rukavicama, pakiranju i uputama za uporabu. Obvezno označavanje za rukavice kategorije II mora sadržavati naziv proizvoda i proizvođača, veličinu, upute za uporabu, CE znak i piktograme koji upućuju na područje primjene s oznakama otpornosti i odgovarajućom normom. Za rukavice kategorije III potrebno je navesti i broj certifikacijskog tijela koje je obavilo provjeru kakvoće proizvoda.

Preporučena duljina rukavica je do polovice podlaktice, s tim da se rukave zaštitne odjeće treba navući preko rukavica i zakopčati. Kod rada iznad glave rukavice nosimo iznad rukava odjeće i podvinemo ih prema van na krajevima kako bi se spriječilo curenje pesticida (sredstva za zaštitu bilja) niz ruku. Postupci pri rukovanju pesticidima (sredstvima za zaštitu bilja) pri kojima je obvezno nošenje rukavica i druge osobne zaštitne opreme navedeni su na etiketi u vidu posebnih oznaka obavijesti za primjenitelja (SPo oznaka). Najvažnije je rukavice nositi kod rukovanja s nerazrijeđenim sredstvom za zaštitu bilja (pesticidima), kod pripreme škropiva, ulijevanja sredstva za zaštitu bilja u spremnik stroja za primjenu i nadopunjavanje vode u spremnik stroja za primjenu jer je tada mogućnost kontaminacije najveća. Nadražujuća i alergogena svojstva sredstva za zaštitu bilja najizraženija su prije razrjeđivanja. Rukavice se ne smiju stavljati na vlažne ruke, niti se smiju koristiti rukavice koje su oštećene ili im je unutarnja površina kontaminirana sredstvom za zaštitu bilja (pesticidima). Prije skidanja rukavice je potrebno oprati vodom i skidati bez dodirivanja vanjske površine. Prije i poslije uporabe rukavica ruke treba oprati vodom i sapunom, a korisno je nanijeti i zaštitnu kremu za ruke nakon završetka rada. Kod primjene sredstava za zaštitu bilja traktorskom prskalicom važno je ne ulaziti u kabinu s rukavicama onečišćenim sa (pesticidima) sredstvom za zaštitu bilja jer ćemo u tom slučaju kontaminirati cijelu unutrašnjost kabine i na taj način povećati izloženost.

Preporuka:
NITREX 802 Delta Plus kemijske zaštitne rukavice

Zaštita dišnih organa
Osobna zaštitna oprema za zaštitu dišnih organa mora se koristiti sukladno oznakama upozorenja i obavijesti na etiketi i popratnom listu svakog pojedinog pesticida (sredstva za zaštitu bilja). Uporaba maske ili polumaske obvezna je ako se na etiketi sredstva za zaštitu bilja navodi oznaka upozorenja R 20 (H 332) ili R 23 (H 331) (opasno/otrovno ako se udiše) ili R 37 (H 335) (nadražuje dišne putove) ili odgovarajuće oznake obavijesti (na primjer S 39 ili SPo) kojima se nalaže zaštita dišnih putova. Preporučuje se također kod rada ili ulaska u zaštićene prostore (staklenike, plastenike) nakon tretiranja kao i kod rukovanja tretiranim sjemenom. Najčešće se na etiketi pesticida (sredstva za zaštitu bilja) određuje uporaba jednokratne filtarske polumaske (ili tzv. respiratora) za zaštitu od čestica koja pokriva nos i usta i označava se kraticom FF (HRN EN 149), a najčešći preporučeni filtar je filtar za zaštitu od čestica. Ovisno o djelotvornosti koriste se filtri s niskom (P1), srednjom (P2) i visokom sposobnosti hvatanja čestica (P3).

Kod primjene pesticida (sredstava za zaštitu bilja) koja sadrže otapala ili su lako hlapiva treba koristiti zaštitnu polumasku (HRN EN 140) ili masku (HRN EN 136) s odgovarajućim filtrom za zaštitu od plinova i para ili kombiniranim filtrima za zaštitu od plinova, para i aerosola. Za pravilnu uporabu i održavanje maske moraju se poštovati upute za uporabu i provjeriti rok trajanja filtra. Kad dođe do zasićenja filtra potrebno ih je zamijeniti, a također ako kod nošenja maske dođe do otežanog disanja ili se osjeti miris sredstva za zaštitu bilja. Filtre treba redovito mijenjati najmanje jednom godišnje. Nakon uporabe masku treba očistiti prema uputi proizvođača i čuvati u hladnom i suhom prostoru, zapakiranu u plastičnu vrećicu.

Preporuka:
Polumaska za zaštitu dišnih organa (dezinfekcija, pesticidi, insekticidi) komplet
3M komplet filtera za zaštitu dišnih organa (dezinfekcija, pesticidi, insekticidi)
3M polumaske serije 6000
3M polumaske serije 6500QL
3M polumaske serije 7500
3M pune maske serije 6000

Prikazujemo 1–15 od 17 rezultata